• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg

Σημαντικά Νέα

 • Τραγούδι Άγγελοι Γης

  Τραγούδι Άγγελοι Γης

 • Εκδήλωση Αγγίζοντας τη

  Εκδήλωση Αγγίζοντας τη "Διαφορετικότητα"

 • Δωρεά των Αγγέλων Γης για την έρευνα για το σύνδρομο Rett

  Δωρεά των Αγγέλων Γης για την έρευνα για το σύνδρομο Rett

 • Πιλοτικό Πρόγραμμα iMUSE στα παιδιά με σύνδρομο RETT

  Πιλοτικό Πρόγραμμα iMUSE στα παιδιά με σύνδρομο RETT

 • Μαθήματα Φυσιοθεραπείας από το Σύλλογο Άγγελοι Γης

  Μαθήματα Φυσιοθεραπείας από το Σύλλογο Άγγελοι Γης

 • 1η Ημερίδα Ενημέρωσης για το Σύνδρομο Rett

  1η Ημερίδα Ενημέρωσης για το Σύνδρομο Rett

 • Ανακαίνιση Κέντρου Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Α. Φωκάς

  Ανακαίνιση Κέντρου Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Α. Φωκάς

 • Ανακαίνιση Νευρολογικής Κλινικής Παίδων Πεντέλης

  Ανακαίνιση Νευρολογικής Κλινικής Παίδων Πεντέλης

 • Φροντίδα για τους Ασθενείς με Σύνδρομο Rett

  Φροντίδα για τους Ασθενείς με Σύνδρομο Rett

 • Κανονισμός Παροχών ΕΟΠΥΥ

  Κανονισμός Παροχών ΕΟΠΥΥ

 • Οδηγός Δράσεων Συλλόγων Ασθενών Ελλαδας

  Οδηγός Δράσεων Συλλόγων Ασθενών Ελλαδας

 • Ψυχολογική Συμπαράσταση

  Ψυχολογική Συμπαράσταση

 • Δικαστική Συμπαράσταση

  Δικαστική Συμπαράσταση

 • Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας

  Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας

 • Εξεύρεση Πόρων

  Εξεύρεση Πόρων