Διοικητικό Συμβούλιο

 


ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΒΑΖΟΥΡΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ                                           ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΔΥΛΗ         
 
ΜΕΛΟΣ                                            ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΜΕΛΟΣ                                            ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΣΑΜΑΡΤΖΗ
 
ΜΕΛΟΣ                                            ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΠΟΥΔΑΚΗΣ
 
ΜΕΛΟΣ                                            ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΗ

ΜΕΛΟΣ                                            ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 
 
                                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΤΑΡΗΣ
 
                                                      ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ